திரை இசை – உல்லாசப் பறவைகள்

அழகு ஆயிரம்

எங்கெங்கும் கண்டேன்

தெய்வீக இராகம்

நான் உன் தாயாக

ஜெர்மனியின் செந்தேன்

திரை இசை – வறுமையின் நிறம் சிவப்பு

சிப்பி இருக்குது

தீர்த்தக்கரையினிலே

ரங்கா ரங்கையா