எனக்குப்பிடித்த பாடல்கள்

ஆலய மணி – கல்லெல்லாம் மாணிக்க

ஆனந்த ஜோதி – நினைக்கத் தெரிந்த

பலே பாண்டியா – அத்திக்காய் காய் காய்

யார் யார் யார் அவள் யாரோ

வசீகரா என் நெஞ்சினிலே

வெண்ணிற ஆடை – அம்மம்மா

வெள்ளி மணி ஓசையிலே

வீசும் காற்றுக்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s