திரை இசை – வறுமையின் நிறம் சிவப்பு

சிப்பி இருக்குது

தீர்த்தக்கரையினிலே

ரங்கா ரங்கையா