திரை இசை – வாழ்வே மாயம்

கிண்ணத்தின் தேன் வடித்து

நீ கேட்டால் நான் மாட்டேன்