திரை இசை – உல்லாசப் பறவைகள்

அழகு ஆயிரம்

எங்கெங்கும் கண்டேன்

தெய்வீக இராகம்

நான் உன் தாயாக

ஜெர்மனியின் செந்தேன்