திரை இசை – சூரசம்ஹாரம்

ஆடும் நேரம் இதுதான்

நான் என்பது நீயல்லவோ

நீலக்குயிலே