திரை இசை – சிந்து பைரவி

கலைவாணியே உனைத்தானே

தண்ணித் தொட்டி தேடி வந்த

நான் ஒரு சிந்து காவடிச் சிந்து

பாடறியேன் படிப்பறியேன்

மரி மரி நின்னே

மோகம் என்னும் பேயை