திரை இசை – புதிய வார்ப்புகள்

இதயம் போகுதே

தம்தனனம்தன தாளம் வரும்

வான் மேகங்களே