திரை இசை – ப்ரியா

அக்கரைச் சீமை அழகினிலே

என் உயிர் நீதானே

ஏ பாடல் ஒன்று

ஓ ப்ரியா – ஸ்ரீ ராமனின்

டார்லிங் டார்லிங் டார்லிங்