திரை இசை – நிழல்கள்

இது ஒரு பொன் மாலைப் பொழுது

பூங்கதவே தாழ் திறவாய்

தூரத்தில் நான்