திரை இசை – கடலோரக் கவிதைகள்

அடி ஆத்தாடி இளமனசு ஒன்னு

அடி ஆத்தாடி நீ போகும்

கொடியிலே மல்லிகைப்பூ

பொடி நடையாய்

போகுதே போகுதே