திரை இசை – இதயக் கோயில்

இதயம் ஒரு கோயில்

நான் பாடும் மௌன ராகம்

யார் வீட்டில் ரோஜா பூ பூத்ததோ