திரை இசை – சின்னத் தம்பி

அட உச்சந்தலை

அரைச்ச சந்தனம்

குயிலைப் புடிச்சி

தூளியிலே ஆடவந்த (சித்ரா)

தூளியிலே ஆடவந்த (மனோ)

நீ எங்கே என் அன்பே

போவோமா ஊர்கோலம்