திரை இசை amman-kovil-kizhakkaale.jpg

உன் பார்வையில்

காலை நேரப் பூங்குயில்

சின்ன மணிக் குயிலே

பூவை எடுத்து ஒரு மாலை