திரை இசை – அழகன்

சங்கீத ஸ்வரங்கள்

சாதி மல்லிப் பூச்சரமே

தத்தித்தோம்

மழையும் நீயே