திரை இசை – உன்னிடத்தில் என்னைக் கொடுத்தேன்

ஏதோ ஒரு பாட்டு – ஹரிஹரன்

காற்றுக்குத் தூது விட்டு

மல்லிகைப் பூவே